Вие сте в официалния сайт на СНАБТЕХ ЕОOД
www.snabteh.com
 
Категории
      Автомобилни лагери
      Промишлени лагери
      Семеринги
      О-Пръстени
      V-рингове
      Ремъци
      Графитни четки
      Греси
      Масла
      Зегерки
      Дихтунги
      Паронити
      Авто крушки
      Шплентове
      Шпонки
 

 

 

 

 
О-пръстени
Вижте цялата ни номенклатура О-пръстени и наличностите ни тук.
 
  КАКВО Е О-ПРЪСТЕН
 

Уплътненията с о-пръстени намират приложение за уплътняване на подвижни и неподвижни детайли във всички клонове на промишлеността, за уплътняване на различни флуиди в широки граници на налягания и температури.

За упътняване на елементи без налягане трябва да бъде гарантирана необходимата промяна на формата, което означава, че дълбочината на монтажния жлеб трябва да е по-малка от сечението на пръстена. При повишаване на налягането пръстенът започва да променя формата си и се притиска към мястото за уплътняване толкова по-интензивно, колкото по-голямо е налягането. Употребата на о-пръстени за подвижни уплътнения се ограничава от възможността за равномерно смазване на уплътняваните повърхнини при скорости на приплъзване над 0,2 м/сек.

При уплътняване с О-пръстени на високо налягане се препоръчва О-пръстенът да се монтира заедно със защитен пръстен.


 
 
www.snabteh.com